BURUNDI
Country code of BURUNDI : 257 Exit code : 00
Regular Ringtone:
Busy Ringtone:
NDD : Current time :
Main Line: 23,900 Mobile: 64,000
Language(s): Kirundi, French
Phone Directory: www.burundiphonebook.com/

Most common City/Area Codes in BURUNDI


Bubanza Bujumbura Buruchi Cibitoke Gitega
Muramvya Muyinga Ngozi Rural areas Rutana
Urad (Bubanza Cibitoke / Myramvya / Mwaro)