Capital : Population of : 1,913,209
NDD: 0 Current time: +03:30 :
Regular Ringtone:
Busy Ringtone:
Exit code : 00 Area: km²
Country code of IRAN : 98 Official GOV. web site: n/a

City/Area Code : Kermānshāh

Ali abad Aran Armani jan Bane vare Bavale
Bayengan Bidsorkh Bistoon Bloordi Bornaj
Chehr Cheshmeh Kabud Choorzi Darake ein -al ghas Darian
Dehlor dehpahn Deshe Eslam abad gharb Farsinj
Fesh Gahvare Ghale shian Gharlagh Ghasre shirin
Gheshlagh mansoor eghabi Ghory ghale Ghzanchi Gilangharb Goodin
goor sefid Govavar Habib vand Hajij Harir
Harsin Hasan abad Hasan abad ravansar Hasanabad-e Kangavar Jamil
Javanrod Jeihoon baad kalleh joob Kandhar Kandoole
Kangavar Karand gharb Karkhane karnachy Kemanshah
Khosravi Kol kesh Kolah deraz Kozaran Lilmanj
Mahidasht Mian rahan Mir abad Miz kermanshah Momehei
Nodeshe Nosood Parivah paveh (choorjy) Qumsheh
Rahmat abad Ravansar Rijab sahanleh Sahne
sanghar Sar Bagh Golin Sarmaj Sarpol zahab Satiary
Satr sh s eslam abad Sh. Shahid Asgary Sh.s.farman Shamshir
shoorcheh Soomar Taherabad Tasrak harsin Taze abad
Tazehabad-e Sar Yas Yave zardeh