Capital : Population of : 696,132
NDD: 0 Current time: +03:30 :
Regular Ringtone:
Busy Ringtone:
Exit code : 00 Area: km²
Country code of IRAN : 98 Official GOV. web site: n/a

City/Area Code : Kohgīluyeh-e Boyerahmad

Abshirin Ali abad+kheir abad Baba kalan Bajgan Basht
Boostan chenar barm Chenarestan Cheram Chitab
Darb roz Daroohan Darshahi Deh bar aftab Deh sheikh
Dehdasht Dil Dishmook Do gonbadan Emamzade jafar
Esfij Eslamiyeh Firooz abad Ganjeh bozorg Garab
Ghale raeesi Ghaleh dokhtar Hemat abad Hosein abad Idnak
jokar Kaloos Karik Kazab+hamaneh Kheir abad naser
Kokhdan Kord abad Kot bahmani ( leikak ) Lande Lishtar
Madovan & mehriyan Mahoor basht Margon Meimand Mir hashem
Mohamad abad Mokhtar Nareh gah Narook PASDARAN(KAKAN)
Pashar kanan Patave Pataveh Rak Sadr abad
Samiron+goorganjoo Sar bishe Sarab tave Sarabiz Sarbisheh dahesht
Sarfaryab Sarvak Savari Senjedak Sharyari
Shovaz Si sakht Soogh Spidar Tamnak
Tangary Tizoorak Tooliyan Toot nade Vazag
Yasooj Zargham abad