City Name / Region National Dialing Format International Dialing Format
Long Mountain0245XXXX+230 245XXXX
Long Mountain0545XXXX+230 545XXXX